AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đất nước đã giành được độc lập ở Châu Phi sau cuộc đấu tranh kéo dài từ năm 1954 đến năm 1962.

  • A. Ai Cập
  • B. Libi
  • C. An-giê-ri
  • D. Cộng hoà Nam Phi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>