AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên bang Xô viết đã chấm dứt vào năm nào?

  • A. 28/6/1991        
  • B. 21/12/1991      
  • C. 1/7/1991
  • D. 25/12/1991

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>