AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chính sách đối ngoại của Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai.

  • A. Vươn lên thành cường quốc chính trị                        
  • B. Mềm mỏng về chính trị, phát triển quan hệ kinh tế 
  • C. Hòa bình, trung lập
  • D. Chạy đua vũ trang

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>