YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chủ trương chính của Nhà nước Xô Viết trong vấn đề đối ngoại.

  • A. Duy trì hoà bình thế giới             
  • B. Đối đầu với các nước đế quốc
  • C. Chạy đua vũ trang                      
  • D. Hoà bình, trung lập

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 17999

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA