• Câu hỏi:

  Chủ trương chính của Nhà nước Xô Viết trong vấn đề đối ngoại.

  • A. Duy trì hoà bình thế giới             
  • B. Đối đầu với các nước đế quốc
  • C. Chạy đua vũ trang                      
  • D. Hoà bình, trung lập

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC