AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nền kinh tế Nhật Bản lâm vào tình trạng suy thoái kéo dài từ thời điểm:

  • A. Đầu những năm 60 của thế kỉ XX
  • B. Đầu những năm 70 của thế kỉ XX
  • C. Đầu những năm 80 của thế kỉ XX
  • D. Đầu những năm 90 của thế kỉ XX

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>