AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đất nước đầu tiên ở Đông Nam Á đã nổi dậy giành chính quyền, lật đổ ách thống trị thực dân vào năm 1945.

  • A. In-đô-nê-xia
  • B. Lào
  • C. Việt Nam
  • D. Xin-ga-po

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>