YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chính sách đối ngoại chủ đạo của Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai.

  • A. Tiến hành “viện trợ”, lôi kéo các nước Tây Âu
  • B. Đề ra “chiến lược toàn cầu”nhằm chống phá các nước xã hội chủ nghĩa
  • C. Lập các khối quân sự, gây nhiều cuộc chiến tranh xâm lược
  • D. Phát triển khoa học- kĩ thuật để cạnh tranh với các nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Mã câu hỏi: 18047

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA