YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Số đồng phân cấu tạo là este ứng với công thức phân tử C4H8O2

  • A. 4.
  • B. 2.
  • C. 3.
  • D. 5.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Có 4 đồng phân cấu tạo là este ứng công thức phân tử C4H8O2 là: HCOOC3H7; HCOOCH(CH3)2; CH3COOC2H5 và C2H5COOCH3

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 40568

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON