YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Thủy phân este Z trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ X và Y (MX < MY). Bằng một phản ứng có thể chuyển hoá X thành Y. Chất Z không thể là.

  • A. metyl propionat
  • B. etyl axetat.
  • C. vinyl axetat
  • D. metyl axetat.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thủy phân este Z trong môi trường axit thu được 2 chất hữu cơ X, Y trong đó MX < MY  nên Y là axit hữu cơ, còn X là ancol hoặc anđehit, xeton. Bằng 1 phản ứng có thể chuyển hóa X thành Y vậy ta có:

  A. Metyl propionat

  CH3CH2COOCH3 ⇔ CH3CH2COOH + CH3OH

  Từ CH3OH không thể chuyển hóa thành CH3CH2COOH bằng 1 phản ứng.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 40566

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON