ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thủy phân este Z trong môi trường axit thu được hai chất hữu cơ X và Y (MX < MY). Bằng một phản ứng có thể chuyển hoá X thành Y. Chất Z không thể là.

  • A. metyl propionat
  • B. etyl axetat.
  • C. vinyl axetat
  • D. metyl axetat.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thủy phân este Z trong môi trường axit thu được 2 chất hữu cơ X, Y trong đó MX < MY  nên Y là axit hữu cơ, còn X là ancol hoặc anđehit, xeton. Bằng 1 phản ứng có thể chuyển hóa X thành Y vậy ta có:

  A. Metyl propionat

  CH3CH2COOCH3 ⇔ CH3CH2COOH + CH3OH

  Từ CH3OH không thể chuyển hóa thành CH3CH2COOH bằng 1 phản ứng.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 40566

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1