YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 este no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 2,7gam nước và V lít CO(đktc). Giá trị của V

  • A. 2,24
  • B. 4,48
  • C. 3,36
  • D. 6,72

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  2 este no, đơn chức đồng đẳng có công thức tổng quát: CmH2mO  (chọn hỗn hợp là 1 mol)

  CmH2mO2       →     mCO2     +     mH2O

  Ta thấy:

  \({n_{C{O_2}}} = {n_{{H_2}O}} = \frac{{2,7}}{{18}} = 0,15\,\,\,(mol)\)

  \(V = {V_{C{O_2}}} = 0,15.22,4 = \,\,3,36(lit)\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 29

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON