YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 este no đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 2,7gam nước và V lít CO(đktc). Giá trị của V

  • A. 2,24
  • B. 4,48
  • C. 3,36
  • D. 6,72

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  2 este no, đơn chức đồng đẳng có công thức tổng quát: CmH2mO  (chọn hỗn hợp là 1 mol)

  CmH2mO2       →     mCO2     +     mH2O

  Ta thấy:

  \({n_{C{O_2}}} = {n_{{H_2}O}} = \frac{{2,7}}{{18}} = 0,15\,\,\,(mol)\)

  \(V = {V_{C{O_2}}} = 0,15.22,4 = \,\,3,36(lit)\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 29

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF