YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Xà phòng hóa hoàn toàn 2,96 gam HCOOC2H5 bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ.Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan.Giá trị của m là

  • A. 2,52
  • B. 3,28
  • C. 2,72
  • D. 3,36

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\begin{array}{l} {n_{muoi}} = {n_{{\rm{es}}te}} = \frac{{2,96}}{{74}} = 0,04(mol)\\ {m_{muoi}} = 0,04.68 = 2,72(gam) \end{array}\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 30

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON