YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Xà phòng hóa hoàn toàn 2,96 gam HCOOC2H5 bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ.Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan.Giá trị của m là

  • A. 2,52
  • B. 3,28
  • C. 2,72
  • D. 3,36

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\begin{array}{l} {n_{muoi}} = {n_{{\rm{es}}te}} = \frac{{2,96}}{{74}} = 0,04(mol)\\ {m_{muoi}} = 0,04.68 = 2,72(gam) \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 30

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF