YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Este X có công thức phân tử C8H8O2. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được sản phẩm có hai muối. Số công thức cấu tạo của X thoả mãn tính chất trên là

  • A. 6.
  • B. 3.
  • C. 4.
  • D. 5.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Do có 2 oxi nên là este đơn chức

  - Tỷ lệ 1 : 2 nên là este của phenol :   R-COO-C6H4-R'

  - Số CTCT : HCOO- C6H4- CH3 ( o, m, p) và CH3-COOC6H5

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 40563

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON