ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Este X có công thức phân tử C8H8O2. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được sản phẩm có hai muối. Số công thức cấu tạo của X thoả mãn tính chất trên là

  • A. 6.
  • B. 3.
  • C. 4.
  • D. 5.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  - Do có 2 oxi nên là este đơn chức

  - Tỷ lệ 1 : 2 nên là este của phenol :   R-COO-C6H4-R'

  - Số CTCT : HCOO- C6H4- CH3 ( o, m, p) và CH3-COOC6H5

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 40563

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1