YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Số đồng phân este mạch hở  ứng với công thức phân tử C3H6O2 là: 

  • A. 3.
  • B. 4.
  • C. 1.
  • D. 2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Có 2 đồng phân este mạch hở ứng với CTPT là C3H6O2 là HCOOC2H5, CH3COOCH3.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 40562

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON