AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Số đồng phân este mạch hở  ứng với công thức phân tử C3H6O2 là: 

  • A. 3.
  • B. 4.
  • C. 1.
  • D. 2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Có 2 đồng phân este mạch hở ứng với CTPT là C3H6O2 là HCOOC2H5, CH3COOCH3.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>