YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Chọn nhận xét đúng:

  • A. Phản ứng thủy phân este luôn là phản ứng 1 chiều.
  • B. Chất béo là este của glyxerol với axit cacboxylic đơn hoặc đa chức.
  • C. Xà phòng là muối của natri hoặc kali với axit béo.
  • D. Este chỉ được tạo ra khi cho axit cacboxylic phản ứng với ancol.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là theo 2 chiều
  Chất béo là trieste của glicerol và axit béo
  Este của phenol có thể được tạo ra khi cho phenol phản ứng với anhidrit axit hoặc clorua axit

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 40569

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON