YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol este đơn chức X thu được 10,08 lít CO2 (đktc) và 8,1g H2O. Công thức phân tử của X là

  • A. C3H6O2
  • B. C2H4O2 
  • C. C5H10O2.
  • D. C4H8O2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\begin{array}{l}
  {n_{C{O_2}}} = \frac{{10,08}}{{22,4}} = 0,45mol\\
  {n_{{H_2}O}} = \frac{{8,1}}{{18}} = 0,45\\
   \to {n_{C{O_2}}} = {n_{{H_2}O}}
  \end{array}\)

  ⇒ X là este no đơn chức mạch hở

  ⇒ Số nguyên tử \(C = \frac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_{{\rm{es}}te}}}} = \frac{{0,45}}{{0,15}} = 3\)

  ⇒ Este là C3H6O2

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 40565

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF