ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol este đơn chức X thu được 10,08 lít CO2 (đktc) và 8,1g H2O. Công thức phân tử của X là

  • A. C3H6O2
  • B. C2H4O2 
  • C. C5H10O2.
  • D. C4H8O2.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\begin{array}{l}
  {n_{C{O_2}}} = \frac{{10,08}}{{22,4}} = 0,45mol\\
  {n_{{H_2}O}} = \frac{{8,1}}{{18}} = 0,45\\
   \to {n_{C{O_2}}} = {n_{{H_2}O}}
  \end{array}\)

  ⇒ X là este no đơn chức mạch hở

  ⇒ Số nguyên tử \(C = \frac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_{{\rm{es}}te}}}} = \frac{{0,45}}{{0,15}} = 3\)

  ⇒ Este là C3H6O2

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 40565

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1