ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thuỷ phân 8,8 gam etyl axetat bằng 100 ml dung dịch NaOH 2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

  • A. 12,2.
  • B. 16,4.
  • C. 4,10.
  • D. 8,2.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH

  Vậy muối khan chỉ gồm 0,1 mol CH3COONa (0,1 mol NaOH không phải là muối)

  ⇒ m = 8,2g

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 40564

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1