YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Thuỷ phân 8,8 gam etyl axetat bằng 100 ml dung dịch NaOH 2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

  • A. 12,2.
  • B. 16,4.
  • C. 4,10.
  • D. 8,2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH

  Vậy muối khan chỉ gồm 0,1 mol CH3COONa (0,1 mol NaOH không phải là muối)

  ⇒ m = 8,2g

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 40564

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Este - Lipit

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF