YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng con lai có năng suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển vượt trội bố mẹ gọi là:

  • A. thoái hóa giống
  • B. ưu thế lai
  • C. bất thụ 
  • D. siêu trội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ưu thế lai là hiện tượng con lai có năng suất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và phát triển cao vựơt trội so với các dạng bố mẹ.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 130962

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học ứng dụng

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF