• Câu hỏi:

  Kết quả nào sau đây không phải do hiện tượng tự thụ phấn và giao phối cận huyết?

  • A. Hiện tượng thoái hóa giống
  • B. Tạo ra dòng thuần
  • C. Tạo ra ưu thế lai
  • D. Tỉ lệ đồng hợp tăng tỉ lệ dị hợp giảm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC