YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Kết quả nào sau đây không phải do hiện tượng tự thụ phấn và giao phối cận huyết?

  • A. Hiện tượng thoái hóa giống
  • B. Tạo ra dòng thuần
  • C. Tạo ra ưu thế lai
  • D. Tỉ lệ đồng hợp tăng tỉ lệ dị hợp giảm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phương pháp tạo ưu thế lai

  • Tạo dòng thuần: cho tự thụ phấn qua 5-7 thế hệ
  • Lai các dòng thuần chủng với nhau để tìm các tổ hợp lai có ưu thế lai cao nhất.
  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 867

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học ứng dụng

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON