YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Kết quả nào sau đây không phải do hiện tượng tự thụ phấn và giao phối cận huyết?

  • A. Hiện tượng thoái hóa giống
  • B. Tạo ra dòng thuần
  • C. Tạo ra ưu thế lai
  • D. Tỉ lệ đồng hợp tăng tỉ lệ dị hợp giảm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phương pháp tạo ưu thế lai

  • Tạo dòng thuần: cho tự thụ phấn qua 5-7 thế hệ
  • Lai các dòng thuần chủng với nhau để tìm các tổ hợp lai có ưu thế lai cao nhất.
  ADSENSE

Mã câu hỏi: 867

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học ứng dụng

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON