YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Nguồn nguyên liệu làm cơ sở vật chất để tạo giống mới là

  • A. Các biến dị tổ hợp
  • B. Các biến dị đột biến
  • C. Các ADN tái tổ hợp
  • D. Các biến dị di truyền

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nguồn vật liệu chọn giống:

  • Biến dị tổ hợp

  • Đột biến

  • ADN tái tổ hợp

  ⇒ Các biến dị di truyền.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 868

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học ứng dụng

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF