AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguồn nguyên liệu làm cơ sở vật chất để tạo giống mới là

  • A. Các biến dị tổ hợp
  • B. Các biến dị đột biến
  • C. Các ADN tái tổ hợp
  • D. Các biến dị di truyền

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>