YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nguồn nguyên liệu làm cơ sở vật chất để tạo giống mới là

  • A. Các biến dị tổ hợp
  • B. Các biến dị đột biến
  • C. Các ADN tái tổ hợp
  • D. Các biến dị di truyền

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nguồn vật liệu chọn giống:

  • Biến dị tổ hợp

  • Đột biến

  • ADN tái tổ hợp

  ⇒ Các biến dị di truyền.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 868

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học ứng dụng

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON