YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Trong chọn giống cây trồng, để tạo ra các dòng thuần người ta tiến hành phương pháp:

  • A. tự thụ phấn
  • B. lai khác dòng
  • C. giao phối cận huyết 
  • D. A và C đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong chọn giống cây trồng, để tạo ra các dòng thuần người ta tiến hành phương pháp  tự thụ phấn.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 130964

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học ứng dụng

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON