AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Loại biến dị di truyền phát sinh trong quá trình lai giống là

  • A. Biến dị tổ hợp
  • B. Đột biến gen
  • C. Đột biến NST
  • D. Biến dị đột biến

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA