• Câu hỏi:

  Cho biết các công đoạn được tiến hành trong chọn giống như sau:

  1. Chọn lọc các tổ hợp gen mong muốn;

  2. Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau;

  3. Lai các dòng thuần chủng với nhau.

  Quy trình tạo giống lai có ưu thế lai cao được thực hiện theo trình tự:

  • A. 1, 2, 3
  • B. 3, 1, 2
  • C. 2, 3, 1
  • D. 2, 1, 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC