YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho biết các công đoạn được tiến hành trong chọn giống như sau:

  1. Chọn lọc các tổ hợp gen mong muốn;

  2. Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau;

  3. Lai các dòng thuần chủng với nhau.

  Quy trình tạo giống lai có ưu thế lai cao được thực hiện theo trình tự:

  • A. 1, 2, 3
  • B. 3, 1, 2
  • C. 2, 3, 1
  • D. 2, 1, 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn giống từ nguồn biến dị tổ hợp: 

  • Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau

  • Lai giống để tạo ra các tổ hợp gen khác nhau

  • Chọn lọc ra những tổ hợp gen mong muốn

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 869

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học ứng dụng

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON