ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cho biết các công đoạn được tiến hành trong chọn giống như sau:

  1. Chọn lọc các tổ hợp gen mong muốn;

  2. Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau;

  3. Lai các dòng thuần chủng với nhau.

  Quy trình tạo giống lai có ưu thế lai cao được thực hiện theo trình tự:

  • A. 1, 2, 3
  • B. 3, 1, 2
  • C. 2, 3, 1
  • D. 2, 1, 3
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn giống từ nguồn biến dị tổ hợp: 

  • Tạo dòng thuần chủng có kiểu gen khác nhau

  • Lai giống để tạo ra các tổ hợp gen khác nhau

  • Chọn lọc ra những tổ hợp gen mong muốn

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 869

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học ứng dụng

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1