YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Giao phối gần hoặc tự thụ phấn qua nhiều thế hệ sẽ dẫn đến thoái hóa giống vì: 

  • A. các gen lặn đột biến có hại bị các gen trội át chế trong kiểu gen dị hợp
  • B. các gen lặn đột biến có hại biểu hiện thành kiểu hình do chúng được đưa về trạng thái đồng hợp
  • C. xuất hiện ngày càng nhiều các đột biến có hại 
  • D. tập trung các gen trội có hại ở thế hệ sau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Giao phối gần hoặc tự thụ phấn qua nhiều thế hệ sẽ dẫn đến các gen lặn đột biến có hại biểu hiện thành kiểu hình do chúng được đưa về trạng thái đồng hợp nên dẫn đến thoái hóa giống.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 130963

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học ứng dụng

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF