AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ưu thế lai biểu hiện cao nhất ở F1

  • A. Kết hợp các đặc điểm di truyền của bố mẹ
  • B. Các cơ thể lai luôn ở trạng thái dị hợp
  • C. Biểu hiện các tính trạng tốt của bố
  • D. Biểu hiện các tính trạng tốt của mẹ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>