YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Biến dị di truyền trong chọn giống là: 

  • A. biến dị tổ hợp
  • B. biến dị đột biến
  • C. ADN tái tổ hợp 
  • D. cả A, B và C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Biến dị di truyền trong chọn giống là:

  • biến dị tổ hợp.  
  • biến dị đột biến.       
  • ADN tái tổ hợp.      
  ADSENSE

Mã câu hỏi: 130965

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học ứng dụng

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON