YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Phép lai giữa hai cá thể A và B, trong đó A làm bố thì B làm mẹ và ngược lại được gọi là 

  • A. lai luân phiên
  • B. lai thuận nghịch
  • C. lai khác dòng kép 
  • D. lai phân tích

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Lai thuận nghịch là phép lai thay đổi vị trí của bố mẹ (khi thì dùng dạng này làm bố, khi lại dùng dạng đó làm mẹ) nhằm phát hiện ra các định luật di truyền sau:​
  • Định luật di truyền gen nhân và gen tế bào chất. Khi lai thuận nghịch về một tính trạng nào đó mà kết quả đời con không đổi thì đó là di truyền gen nhân. 
  • Định luật di truyền liên kết và hoán vị gen:​ Khi lai thuận nghịch mà kết quả đời con thay đổi về tỉ lệ phân li kiểu gen, kiểu hình khác tỷ lệ di truyền độc lập thì đó là di truyền liên kết và hoán vị gen.
  • Định luật di truyền gen liên kết trên NST giới tính X.
  ADSENSE

Mã câu hỏi: 130961

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học ứng dụng

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF