YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tính trạng nhóm máu ở người do 3 alen quy định là IA, IB, IO. Ở một quần thể đang cân bằng về mặt di truyền, trong đó IA = 0,5; IB = 0,2; IO = 0,3. Có bao nhiêu kết luận sau đây là chính xác?

  (1) Người có nhóm máu AB chiếm tỉ lệ 20%.

  (2) Người không có nhóm máu O chiếm tỉ lệ 91%.

  (3) Có 3 kiểu gen đồng hợp về tính trạng nhóm máu.

  (4) Người nhóm máu A chiếm tỉ lệ 35%.

  (5) Trong số những người có nhóm máu B, người đồng hợp chiếm 25%. 

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 2
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cấu trúc di truyền của quần thể: (0,5IA : 0,2IB : 0,3IO)2 → (1), (2), (3) đúng; (4), (5) sai.

  ⇒ Đáp án: A 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 124782

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học quần thể

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON