YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tính trạng nhóm máu ở người do 3 alen quy định là IA, IB, IO. Ở một quần thể đang cân bằng về mặt di truyền, trong đó IA = 0,5; IB = 0,2; IO = 0,3. Có bao nhiêu kết luận sau đây là chính xác?

  (1) Người có nhóm máu AB chiếm tỉ lệ 20%.

  (2) Người không có nhóm máu O chiếm tỉ lệ 91%.

  (3) Có 3 kiểu gen đồng hợp về tính trạng nhóm máu.

  (4) Người nhóm máu A chiếm tỉ lệ 35%.

  (5) Trong số những người có nhóm máu B, người đồng hợp chiếm 25%. 

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 2
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cấu trúc di truyền của quần thể: (0,5IA : 0,2IB : 0,3IO)2 → (1), (2), (3) đúng; (4), (5) sai.

  ⇒ Đáp án: A 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 124782

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học quần thể

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON