YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một quần thể thực vật ban đầu có thành phần kiểu gen là  7 AA: 2 Aa: 1 aa. Khi quần thể xảy ra quá trình giao phấn ngẫu nhiên (không có quá trình đột biến, biến động di truyền, không chịu tác động của chon lọc tự nhiên), thì thành phần kiểu gen của quần thể ở F3 sẽ là: 

  • A. 0,7AA: 0,2Aa: 0,1aa
  • B. 0,64AA: 0,32Aa: 0,04aa
  • C. 0,8AA: 0,2Aa: 0,1aa
  • D.  0,25AA: 0,5Aa: 0,25aa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: 

  0,7AA : 0,2Aa : 0,1aa

  → Tần số alen A: 0,8     a: 0,2

  Khi quần thể xảy ra quá trình giao phấn ngẫu nhiên (không có quá trình đột biến, biến động di truyền, không chịu tác động của chon lọc tự nhiên) 

  → Quần thể tuân theo quy luật Hacđi-Venbec:

  Quần thể qua 1 thế hệ: 

  0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa

  Quần thể này đã đạt trạng thái cân bằng nên thế hệ F3 cũng sẽ có thành phần kiểu gen như thế hệ thứ nhất.

  ⇒ Đáp án: B

   

   

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 861

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học quần thể

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF