YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Điểm nào sau đây không thuộc định luật Hacđi-Vanbec?

  • A. Phản ánh trạng thái cân bằng di truyền trong quần thể, giải thích vì sao trong thiên nhiên có những quần thể đã duy trì ổn định qua thời gian dài.
  • B. Từ tần số tương đối của các alen đã biết có thể dự đoán được tỉ lệ các loại kiểu gen và kiểu hình trong quần thể
  • C. Phản ánh trạng thái động của quần thể, thể hiện tác dụng của chọn lọc và giải thích cơ sở của tiến hoá
  • D. Từ tỉ lệ các loại kiểu hình có thể suy ra tỉ lệ các loại kiểu gen và tần số tương đối của các alen

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Định luật Hacđi-vanbec phản ánh sự ổn định của quần thể và điều kiện của định luật là không có sự tác động của chọn lọc tự nhiên nên không thể thể hiện tác dụng của chọn lọc.

  ⇒ Đáp án: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 858

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học quần thể

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON