YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một trong những điều kiện quan trọng nhất để quần thể từ chưa cân bằng chuyển thành quần thể cân bằng về thành phần kiểu gen là gì?

  • A. Cho quần thể sinh sản hữu tính
  • B. Cho quần thể tự phối
  • C. Cho quần thể sinh sản sinh dưỡng
  • D. Cho quần thể giao phối tự do

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cho quần thể giao phối tự do là một trong những  điều kiện quan trọng nhất để quần thể từ chưa cân bằng chuyển thành quần thể cân bằng về thành phần kiểu gen.

  ⇒ Đáp án: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 859

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học quần thể

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON