YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Định luật Hacđi-Vanbec phản ánh sự

  • A. Mất ổn định tần số tương đối của các alen trong quần thể ngẫu phối
  • B. Mất ổn định tần số các thể đồng hợp trong quần thể ngẫu phối
  • C. Ổn định về tần số alen và thành phần kiểu gen trong quần thể ngẫu phối
  • D. Mất cân bằng thành phần kiểu gen trong quần thể ngẫu phối

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nội dung: Trong những điều kiện nhất định, tần số tương đối của các alen và thành phần kiểu gen của quần thể ngẫu phối được duy trì ổn định qua các thê hệ. ​​Khi xảy ra ngẫu phối, quần thể đạt trạng thái cân bằng theo định luật Hacđi – Vanbec.

  ⇒ Đáp án: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 853

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Di truyền học quần thể

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON