YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là sai?

  • A. Nhôm không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, nguội. 
  • B. Nhôm có tính dẫn điện và dẫn nhiệt lớn hơn tính dẫn điện và dẫn nhiệt của sắt.
  • C. Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất từ quặng boxit.
  • D. Nhôm có cấu tạo kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Al không tác dụng với HNO3 và H2SO4 đặc nguội. Còn H2SO4 loãng dù nguội hay nóng thì Al vẫn phản ứng.

  RANDOM

Mã câu hỏi: 1616

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Kim loại kiềm, Kiềm thổ, Nhôm

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA