AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để thu được Al2O3  từ hỗn hợp Al2O3  và Fe2O3, người ta lần lượt:

  • A. dùng khí H2 ở nhiệt độ cao, dung dịch NaOH (dư).
  • B. dùng khí CO ở nhiệt độ cao, dung dịch HCl (dư).
  • C. dùng dung dịch NaOH (dư), dung dịch HCl (dư), rồi nung nóng.
  • D. dùng dung dịch NaOH (dư), khí CO2  (dư), rồi nung nóng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Al2O3, Fe2O3

  Al2O3 + 2NaOH  \(\rightarrow\) 2NaAlO2 + H2O

  NaAlO2 + CO2 + H2O \(\rightarrow\) Al(OH)2\(\downarrow\) + NaHCO3

  Al(OH)3 \(\overset{t^0}{\rightarrow}\) Al2O3 + H2O

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>