AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là:

  • A. quặng pirit.
  • B. quặng đôlômit.             
  • C. quặng manhetit.
  • D. quặng boxit.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Pirit                 : FeS2 – sản xuất H2SO4
  Đolomit           : MgCO3. CaCO3
  Manhetit          : Fe3O4 – sản xuất Fe
  Boxit               : Al2O3 – sản xuất Al

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>