AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hoà tan hoàn toàn 1,02 gam Al2O3 trong dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được khối lượng muối là:

  • A. 6,84 gam.   
  • B. 5,81 gam.
  • C. 5,13 gam.
  • D. 5,13 gam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Al2O3 → Al2(SO4)3
  ⇒ nmuối = noxit  = 0,01 mol
  ⇒ mmuối = 3,42g

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>