AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để phân biệt dung dịch AlCl3 và dung dịch KCl ta dùng dung dịch:

  • A. HCl.
  • B. H2SO4.
  • C. NaNO3.
  • D. NaOH.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  NaOH không phản ứng với KCl nhưng với AlCl3 thì sẽ tạo kết tủa keo trắng, sau đó tan dần nếu dư NaOH.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>