AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp bột kim loại X và bột oxit Y khi xảy ra phản ứng sẽ tự toả nhiệt với hiệu ứng nhiệt của phản ứng rất lớn, nâng nhiệt độ của hệ đến nhiệt độ nóng chảy của kim loại X vào khoảng 35000C. Phần oxit kim loại X nổi thành xỉ trên bề mặt kim loại Y lỏng. Lợi dụng phản ứng này để thực hiện quá trình hàn kim loại, nhất là đầu nối của các thanh ray trên đường xe lửa.

  Kim loại X và oxit Y lần lượt là:

  • A. Al và Fe2O3.
  • B. Al và Fe3O4.
  • C. Fe và Al2O3.
  • D. Al và FeO.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đây là một ứng dụng của phản ứng nhiệt nhôm, gọi là hàn nhiệt nhôm, kim loại X là Al và oxit chính là Fe2O3.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>