AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nung hỗn hợp bột gồm 15,2g Cr2O3 và m gam Al ở nhiệt độ cao. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 23,3g hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ hỗn hợp X phản ứng với axit HCl dư thấy thoát ra V lit khí H2(dktc). Giá trị của  V là :

  • A. 10,08   
  • B. 4,48     
  • C. 7,84 
  • D. 3,36

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Bảo toàn khối lượng : \({m_{Al}} + {\rm{ }}{m_{C{r_2}{O_3}}} = {\rm{ }}{m_X} = > {\rm{ }}{n_{Al}} = {\rm{ }}0,3{\rm{ }}mol{\rm{ }};{\rm{ }}{n_{C{r_2}{O_3}}} = {\rm{ }}0,1{\rm{ }}mol\)

  Phản ứng : 2Al + Cr2O3 → Al2O3 + 2Cr

  Sau phản ứng có : nCr = 0,2 mol ; nAl = 0,1 mol là phản ứng với axit tạo H2

  Cr + 2HCl → CrCl2 + H2

  Al + 3HCl → AlCl3 + 1,5H2

  \(\Rightarrow {n_{{H_2}}} = {\rm{ }}{n_{Cr}} + {\rm{ }}{n_{Al}}.1,5{\rm{ }} = {\rm{ }}0,35{\rm{ }}mol\)

  \(\Rightarrow {V_{{H_2}}} = {\rm{ }}7,84{\rm{ }}lit\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>