MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Cho 300 ml dung dịch NaOH 0,1M phản ứng với 100 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là:

  • A. 1,17.
  • B. 2,34.
  • C. 1,56.
  • D. 0,78.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  nNaOH = 0,3 × 0,1 = 0,03 mol
  \(n_{Al_2(SO_4)_3} = 0,1 \times 0,1 = 0,01\ mol\)
  nAl3+ = 0,01 × 2 = 0,02 mol
  nOH- = 0,03 mol
  \(\begin{matrix} Al^{3+} & + & 3OH^- & \rightarrow & Al(OH)_3 \downarrow\\ & & 0,03 & \rightarrow & 0,01 \end{matrix}\)
  Ta có \(\frac{0,02}{1} > \frac{0,03}{3}\)
  ⇒ OH- hết
  \(m_{Al(OH)_3} = 0,01 \times 78 = 0,78\ g\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA