AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hết m gam bột nhôm kim loại bằng dung dịch HNO3 thu được dung dịch A không chứa muối amoni và 1,12 lit hỗn hợp khí gồm N2 và N2O có tỉ khối so với He bằng 10,2. Khối lượng ban đầu m có giá trị:

  • A. 3,78 g.
  • B. 4,32 g.
  • C. 1,89 g.
  • D. 2,16 g.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Gọi số mol N2 và N2O lần lượt là x và y mol.
  Ta có hệ: \(\left\{\begin{matrix} x+y=\frac{1,12}{22,4}=0,05 \hspace{1,7cm}\\ \frac{28x+44x}{x+y}=M_{He}.d_{hh/He}=40,8 \end{matrix}\right. \rightarrow \left\{\begin{matrix} x=0,01 \ mol\\ y=0,04\ mol \end{matrix}\right.\)
  Bảo toàn e: \(3n_{Al} = 10n_{N_2} + 8n_{N_2O} \Rightarrow n_{Al} = 0,14\ mol\)
  ⇒ m = 3,78 g

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>