ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Cho m gam Al phản ứng hoàn toàn với dung dịch loãng (dư), thu được 4,48 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là

  • A. 4,05.
  • B. 8,10.
  • C. 2,70.
  • D. 5,40.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  nAl = nNO = 0,2 mol
  ⇒ m = 5,4g

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE