YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nhận định đúng về thể tam bội (3n):
  (1) Cơ thể tam bội không có khả năng sinh sản hữu tính.
  (2) Trong mỗi tế bào sinh dưỡng của thể tam bội, NST tồn tại thành từng bộ 3 chiếc có hình dạng, kích thước giống nhau.
  (3) Thể tam bội thường không có hạt nên có lợi cho cây lấy quả.
  (4) Thể tam bội có số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng là số lẻ.
  (5) Thể tam bội là thể đa bội lẻ.
  (6) Thể tam bội được tạo ra bằng giao phối cây tứ bội với cây lưỡng bội hoặc gây đột biến trong giảm phân ở một cây.
  Số đáp án đúng là:

  • A. 3.
  • B. 4.
  • C. 5.
  • D. 2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  (1) Đúng. Cây tam bội khi giảm phân tạo giao tử mất cân bằng gen ⇒ giao tử chết ⇒ không sinh sản hữu tính. 
  (2) Đúng. 
  (3) Đúng. Thể tam bội không tạo hạt do không sinh sản hữu tính,ứng dụng tạo các loại quả không hạt, làm tăng kích thước quả (dưa hấu không hạt, cam không hạt...). 
  (4) Sai. Ví dụ loài có 2n=24 thì 3n=36. 
  (5) Đúng. 
  (6) Đúng. Giao tử 2n của cây 4n kết hợp giao tử n của cây 2n tạo cây 3n. Hoặc giao tử 2n của cây bị đột biến trong quá trình hình thành giao tử kết hợp giao tử n cây 2n bình thường tạo cây 3n.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 44019

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Biến dị

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA