ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Tế bào xôma lưỡng bội bị đột biến dẫn đến sự hình thành các tế bào sau đây:
  1. Thể không nhiễm
  2. Thể một nhiễm
  3. Thể ba nhiễm
  4. Thể bốn nhiễm
  Công thức nhiễm sắc thể cùa các loại tế bào theo thứ tự trên được viết tương ứng là:

  • A. 2n, 2n + 1, 2n + 3, 2n + 4.
  • B. 2n, 2n - 1, 2n + 1, 2n + 2.
  • C. 2n - 2, 2n + 1, 2n + 2, 2n + 4.
  • D. 2n - 2, 2n - 1, 2n + 1, 2n + 2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  1- Thể không: 2n - 2
  2- Thể 1 nhiễm 2n - 1
  3- Thể ba 2n + 1
  4- Thể bốn 2n + 2

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>