YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đột biến lệch bội là sự biến đổi số lượng nhiễm sắc thể liên quan tới

  • A. Một số cặp NST    
  • B. Một số hoặc toàn bộ các cặp NST
  • C. Một, 1 số hoặc toàn bộ các cặp NST
  • D. Một hoặc một số cặp NST

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đột biến lệch bội là sự biến đổi số lượng nhiễm sắc thể liên quan tới một hoặc một số cặp NST.

  ⇒ Đáp án: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 435

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Biến dị

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON