AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đột biến lệch bội là sự biến đổi số lượng nhiễm sắc thể liên quan tới

  • A. Một số cặp NST    
  • B. Một số hoặc toàn bộ các cặp NST
  • C. Một, 1 số hoặc toàn bộ các cặp NST
  • D. Một hoặc một số cặp NST

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đột biến lệch bội là sự biến đổi số lượng nhiễm sắc thể liên quan tới một hoặc một số cặp NST.

  ⇒ Đáp án: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA