YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Đột biến lệch bội là sự biến đổi số lượng nhiễm sắc thể liên quan tới

  • A. Một số cặp NST    
  • B. Một số hoặc toàn bộ các cặp NST
  • C. Một, 1 số hoặc toàn bộ các cặp NST
  • D. Một hoặc một số cặp NST

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đột biến lệch bội là sự biến đổi số lượng nhiễm sắc thể liên quan tới một hoặc một số cặp NST.

  ⇒ Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 435

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Biến dị

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF