YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi nói về đột biến lệch bội, phát biểu nào sau đây không đúng?

  • A. Đột biến lệch bội có thể phát sinh trong nguyên phân hoặc trong giảm phân
  • B. Đột biến lệch bội chỉ xảy ra ở nhiễm sắc thể thường, không xảy ra ở nhiễm sắc thể giới tính.
  • C. Đột biến lệch bội làm thay đổi số lượng ở một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể.
  • D. Đột biến lệch bội xảy ra do rối loạn phân bào làm cho một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể không phân li.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án sai là: Đột biến lệch bội có thể xảy ra ở nhiễm sắc thể thường hoặc nhiễm sắc thể giới tính.
  Đột biến lệch bội là sự biến đổi số lượng 1 hoặc 1 vài cặp NST, nguyên nhân là do rối loạn phân bào ở 1 số cặp NST không phân li.
  Nếu tất cả các cặp NST không phân li thì gây ra đột biến đa bội.

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 44018

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Biến dị

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA