YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Ở một loài thực vật có 2n= 18 , người ta phát hiện một cây lai có 20 nhiễm sắc thể trong mỗi tế bào xôma. Đó là thể đột biến:

  • A. Một nhiễm.
  • B. Tam nhiễm kép.
  • C. Tam nhiễm.
  • D. Khuyết nhiễm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(20 = 18 + 1 + 1\) hoặc \(20 = 18 + 2\) .

  \(20 = 2n + 1 + 1\) hoặc \(20 = 2n + 2\) nên cơ thể đột biến này có thể là thể tam nhiễm kép hoặc thể bốn nhiễm.

  Trong các đáp án chỉ có thể tam nhiễm kép

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>