ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Tìm nhận xét sai về sự giống nhau giữa tự đa bội và dị đa bội?

  • A. Đều là những thể do đột biến số lượng NST tạo ra. 
  • B. Ở mỗi nhóm NST tương đồng đều có số chiếc lớn hơn 2
  • C. Đều phát sinh từ các tác từ môi trường ngoài và trong. 
  • D. Cơ chế tạo ra đều do sự phân li không bình thường của NST trong quá trình phân bào.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Giống nhau giữa tự đa bội và dị đa bội: 

  • Đều là những thể do đột biến số lượng NST tạo ra. 
  • Đều phát sinh từ các tác từ môi trường ngoài và trong. 
  • Đều biểu hiện kiểu hình không bình thường, có thể gây hại cho sinh vật. 
  • Cơ chế tạo ra đều do sự phân li không bình thường của NST trong quá trình phân bào. 
  • Số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng đều sai khác với 2n. 
  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>