YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khi nói về đặc điểm của đột biến đa bội, phát biểu nào sau đây không đúng?

  • A. Những giống cây ăn quả không hạt như nho, thường là tự đa bội lẻ.
  • B. Hiện tượng tự đa bội khá phổ biến ở động vật trong khi ở thực vật là tương đối hiếm.
  • C. Quá trình tổng hợp chất hữu cơ trong tế bào bội xảy ra mạnh mẽ hơn so với trong tế bào lưỡng bôi.
  • D. Khi thể tự đa bội (3n, 5n..) hầu như không có khẳ năng sinh giao tử bình thường.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phát biểu sai là B, vì ở động vật rất hiếm có thể đa bội.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>