ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một tế bào sinh dưỡng của một loài có bộ nhiễm sắc thể kí hiệu: AaBbDdEe bị rối loạn phân li trong phân bào ở 1 nhiễm sắc thể kép trong cặp Dd sẽ tạo ra 2 tế bào con có kí hiệu nhiễm sắc thể là:

  • A. AaBbDDdEe và AaBbddEe
  • B. AaBbDddEe và AaBbDEe
  • C. AaBbDDddEe và AaBbEe
  • D. AaBbDddEe và AaBbddEe
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Theo đề bài: AaBbDdEe bị rối loạn phân li trong phân bào ở 1 nhiễm sắc thể kép trong cặp Dd 

  Dd → nhân đôi DDdd → D và Ddd hoặc DDd và d

  → Đáp án: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 437

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Biến dị

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1