YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Một tế bào sinh dưỡng của một loài có bộ nhiễm sắc thể kí hiệu: AaBbDdEe bị rối loạn phân li trong phân bào ở 1 nhiễm sắc thể kép trong cặp Dd sẽ tạo ra 2 tế bào con có kí hiệu nhiễm sắc thể là:

  • A. AaBbDDdEe và AaBbddEe
  • B. AaBbDddEe và AaBbDEe
  • C. AaBbDDddEe và AaBbEe
  • D. AaBbDddEe và AaBbddEe

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Theo đề bài: AaBbDdEe bị rối loạn phân li trong phân bào ở 1 nhiễm sắc thể kép trong cặp Dd 

  Dd → nhân đôi DDdd → D và Ddd hoặc DDd và d

  → Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 437

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Biến dị

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF