AMBIENT
 • Câu hỏi:

  My father phoned me to say that he would come _______ home late.

  • A. a
  • B. an
  • C. the
  • D. no article

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Come home = go home thì không cần mạo từ

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA