YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  My father phoned me to say that he would come _______ home late.

  • A. a
  • B. an
  • C. the
  • D. no article

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Come home = go home thì không cần mạo từ

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1008

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON