ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  My father phoned me to say that he would come _______ home late.

  • A. a
  • B. an
  • C. the
  • D. no article
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Come home = go home thì không cần mạo từ

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1008

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1